Rondane og Dovre nasjonalparker

Vi har levert nye skilt til Rondane og Dovre nasjonalparker. Skiltene er basert på designmanual for Norges nasjonalparker, som stiller strenge krav til utforming, lesbarhet og materialvalg.

Foto: Finn Bjormyr.

Foto: Finn Bjormyr.

Foto: Finn Bjormyr.

Foto: Finn Bjormyr.