Besøkssenter Villrein

gruve2.jpg

KUNDE
Besøkssenter Villrein / Norsk Villreinsenter Nord

PROSJEKT
Skilt om gruvedriften på Tverrfjellet

LANSERT
Juni 2019


OM PRODUKSJONEN

Vi fikk lage skilt for Besøkssenter Villrein på Hjerkinn om gruvedriften på Tverrfjellet. Skiltene står ved en av luftesjaktene langs stien til Viewpoint Snøhetta. De er trykket på en plate av aluminiumkompositt, med et trykk som ikke falmer av UV-stråler. Skiltene er laget etter designmanualen for Norges Nasjonalparker.

gruve1.jpg
gruve3.jpg