Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap

Informasjonsflyer

Plastsortering - ja takk! Nord-Gudbrandsdalen Renovasjonsselskap starter med frivillig returordning for plast i februar, og vi fikk lage flyer med informasjon om ordningen. Du kan lese mer om plastsortering på NGRs nettside.

ngr.jpg