Børgefjell nasjonalpark

Vi har levert nye temaskilt til Børgefjell nasjonalpark. Skiltene er basert på designmanualen for Norges nasjonalparker, som stiller strenge krav til utforming, lesbarhet og materialvalg.

borgefjell_skilt.png